خروجی ,خازن ,استفاده ,ولتاژ ,توجه ,فیوز ,خازن صافی ,سوختن فیوز ,ولتاژ نامی ,خروجی رگولاتور ,توجه نموده

مطالب مهم درست کردن ECU در آموزشگاه های عالی با نوین ترین روش ها

عیب یابی ال سی دی

نمایشگرهای lcd چگونه کار میکنند:

توضیحات داده شده مربوط به  آموزش تعمیرات مانیتور ، عیب یابی و رفع نقص نمایشگرهای ال سی دی  می باشد.

روشهای متعددی برای تولید صفحه نمایش وجود دارد که تعدادی از آنها به شرح زیر است:
1-crt
2-lcd
3-plasma
4-pled/oled

نمایشگرهای پلاسما
یک نمایشگر پلاسمانیز مانند crt از تعداد زیادی پیکسل تشکیل شده است ولی دراین حالت هر سلول از مخلوطی از گازهای گزنون با فشار پایین پر شده است ودر پشت سلول فسفر سبز.قرمز یا آبی قرار دارد.وقتی که گاز برانگیخته میشود گاز به یک پلاسما تبدیل میشود در این حالت پلاسما از خود یک اشعهuv ساطع میکند. اشعه uvفسفرها را برانگیخته میکند وباعث میشود که فسفر از خود نور مرعی ساطع کند ویک تصویر روی صفحه تشکیل شود.
پلاسما را غالبا حالت چهارم ماده مینامند [جامد -مایع-گازوپلاسما] .پلاسما مجموعه هایی از ذرات بار دار [یونهای مثبت ومنفی] میباشد. پلاسما برخی از خواص فیزیکی گاز را دارا میباشد ویک رسانای خوب الکتریسیته میباشد.
پلاسما را میتوان با یونیزه کردن یک گاز تولید نمود. اشعه های الکترونی بار دار وگاز های داغ[برانگیخته] با یک نور خارجی گاز را یونیزه کرده وپلاسما را تولید میکند.
نمایشگر های پلاسما را میتوان با توجه به تکنولوژی ومصرف پایین آنها در ابعاد زیاد تولید نمود .اما یک مشکل اساسی در استفاده از فسفر در تولید نمایشگرها وجود دارد[crtوپلاسما] این است که فسفرها بعد از مدتی مستهلک میشوند ونور مرعی آنها درخشندگی قبل را ندارد.

عیب یابی و تعمیر تلویزیون

عیب یابی قسمت تغذیه:

به ترتیب زیر عیب یابی را انجام می دهیم
از سیم برق شروع کرده و سپس کلید پاور و..... فیوز ورودی Ac را تست می کنیم .
حال در صورت قطع فیوز به Ptc و یکسوساز پل ( احتمال شورت و یا نشت هر کدام از دیودها ) و خازن صافی ( ازنظرشورت و نشتی ) بررسی شود خازن های نانویی موازی دیودهای پل را ( که ضربه پیک را کمی کنند . ) فراموش نکنیم گاهی جرقه زده و شورت یا نشتی پیدا می کنند.
حال اگرهیچکدام از موارد فوق باعث پریدن فیوز نشده بودند باید به مدار سویچینگ بادقتبیشتری توجه کنیم که Ic سویچ یا عنصر سویچ کننده پالس ( ترانزیستور ویا Str و ... ) خراب وبه هرحال سوخته باشد . ونیز چون بعضی از قطعات مانند مقاومت و دیود و یاخازنهای مدار در نوسانسازی و ایجاد پالس و اصلاح شکل موج موثرند را باید از نظر دور نداشت ممکن است موجب کشیدن بار اضافی از مدار باشند ( مثلاْ می توانند بجای ایجاد پالس لازم ولتاژ Dc ثابتی به ورودی سوچینگ اعمال کنند و در نتیجه جریان زیادی از مدار کشیده شده و فیوز را قطع کند .
گاهی ممکن است شورت در خروجی پاورسوپلای نیز موجب پریدن فیوز شود البته در مدارات پیشرفته به دلیل کنترلهای زیاد جریان ولتاژ احتمال این خرابی کمتر دیده شده است
پس هیچ وقت فوراْ و بدون اطمینان از مدار فیوز را عوض نکنید.
خازنهای الکترولیتی را حتماْ با خازن سنج تست نموده و توجه زیادی نیز به خازنهای پلی استر و غیره ......... نموده که گاهی پایه هایشان قطع وصل میشه و باید تعویض شوند.

مراحل عیب یابی تغذیه سویچ مد در صورت قطع فیوز به شرح زیر است .
در آغاز عیب یابی به سوختن فیوز توجه شود . آیا فیوز کاملاْ سیاه شده و یا فقط قطع شده است . چون شدت عبور جریان غیر مجاز از فیوز وضعیت خرابی مدار را بیان می کند .
1 - به شکل ظاهری PTC از نظر تغییرات احتمالی توجه نمائید کوچکترین نقطه سوختگی را نادیده نگیرید.
2 - خازن صافی رابا یک مقاومت 100 الی 500 اهمی وات بالا تخلیه نموده سپس اهم چک نمائید.
3 - اگر در تست خازن چیز غیر عادی مشاهده نشود .احتمال خراب بودن PTC و دیود پل و خازنهای ضربه گیر پیک زیاد است .
الف- PTC را از مدار خارج نموده آنرا درکنار گوشمان بشدت تکان می دهیم در صورتیکه صدای غیر عادی شنیده شد صد در صد PTC خراب است .
ب - ممکن است یکی از دیودهای پل شورت شده باشد .
ج- یکی از چهار خازن ضربه گیر پیک نشت و یا شورت شده باشد .
که در این صورت خازن را به شرح زیر تست می کنیم .
ابتدا یک سر خازن را کاملاْ از مدار خارج نمائید .
تست خازن عدسی ویا پلاستیکی : مولتی متر آنالوگ را در روی رنج Rx10k قرارداده و ازنظر اهمی آنرا تست کنید اصلاْ به هیچ وجهی نباید نشتی داشته باشد . ( توجه کنید حداقل یک پایه خازن آزاد بوده و دست با دو ترمینال مولتی متر نباید تماس داشته باشد .
و اگر در تست خازن صافی شورت و یا نشتی مشاهده شود بشرح زیر عمل می کنیم .
1 - تست دیودهای پل یا پل دیود
2 - ترانزیستور و یا STR و یا ... در خروجی رگولاتور را تست نمائید.گاهی خرابی ترانزیستوردرایور نیز موجب افزایش بایاس پایه بیس خروجی شده و ضمن خراب کردن ترانزیستور خروجی باعث سوختن فیوز نیز می شود.
توجه : در صورت صدمه دیدن خروجی رگولاتور حتماْ مقاومتهای کنترل جریان ) پای امیتر ویا سورس ویا ... ) رابا اهم متر دیجیتالی ( یا اهم متر دقیق در رنج Rx1 ( تست کنید .
3 - خود خازن صافی شورت و نشت دارد .
4 - گاهی در ثانویه تغذیه نیز شورت دیود یکسو ساز ولتاژ اصلی) تغذیه کننده هریزنتال( و شورت خازن صافی آن موجب سوختن فیوز و خراب شدن ترانزیستور خروجی رگولاتور می شود.

می دانیم که رگولاتورهای سوئیچ مد از دو بخش اولیه که شامل مدارات یکسوساز و راه انداز و نوسا نساز و نمونه بردارهای Ac وdc و بخش خروجی و اولیه ترانس چا پر می باشند و به مجموعه این طبقات بخش Hot یا گرم گویند که به معنای قسمت غیر ایذوله ویا بخشی که خطر برق گرفتگی دارد می باشد . و بخاطرهمین بخش گویند در تعمیرات جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی بهتر است از ترانس ایذوله استفاده شود .

بخش ثانویه : باایجاد پالس در اولیه ترانس چاپر در ثانویه می توان ولتاژهای تغذ یه متعد د متناسب با دور وقطر سیم، ایجاد نمود .
این ولتاژها برای تغذیه نقاط مختلف کار برد دارد . مثلاً درتغذ یه تیونرif و Ic های پردازشگر تصویر ومیکروکنتولر و ورتیکال، هریزنتال ، صوت ، خروجی Rgb ولامپ تصویر از ولتاژ کار مناسب همان طبقه استفاده می شود .

می دانیم ولتاژ بایاس هرکدام از این طبقات باهم اختلاف دارند . مثلاً خروجی هریزنتال در محدوده 100 الی 150 ولت و لامپ تصویر برای هرکدام از پایه ها ولتاژ متناسب خود را می خواهد . در بخش تقویت کننده های آنالوگ در محدوده 8 الی 12 ولت و بخش دیجیتال در مدلهای قدیمی 5 ولت و در مدلهای جدید گاهی ازولتاژهای 7/2و یا 3/3 استفاده می شود .
مشخصاً قطع هر کدام ازاین ولتاژها باعث اشکال در طبقه ای که تغذیه می کنند می شود . بنا براین بایستی به چگونگی عیب ایجاد شده
توجه نمود .
برای این منظور بعداز رفع اشکال در اولیه تغذیه، خروجی های نقاط مختلف ثانویه را چک می کنیم هرکدام از این ولتاژ ها را مطابق نقشه ارائه شده کنترل می نمائیم .
گاهی مشاهده می شود برای تثبیت بیشتر ولتاژ از رگولاتورهای معمولی ( خطی ) نیز استفاده شده است به زنرهای تثبیت کننده توجه نموده ، می دانیم در رگولاتورها از بایاس معکوس زنرها استفاده می شود بنابر این به ولتاژ نامی این گونه زنرها توجه بیشتری مبذول شود اتفاقاً ولتاژ نامی زنر هارا روی آن می نویسند بنابراین دوسر این زنرها را ولتاژگیری می کنیم بایستی به اندازه ولتاژ نامی شان افت ولتاژ داشته باشیم .
وگاهی از انواع Ic های رگولاتور استفاده می شود مثلاً Ican7805 که خروجی آن 5 ولت و Ic An7808 که خروجی آن برابر 8 ولت مباشد . می توان در این گونه موارد هم خروجی وهم ورودی این Ic هارا ولتاژ گیری نمود . که خود در عیب یابی تغذیه به ما کمک می کند . لابد نیاز به توضیح ندارد که ورودی اینگونه Ic ها بایستی چند ین ولت از خروجی شان بیشتر باشد تا بتوانند ولتاژ تثبیت شده نامی خودشان در خروجی داشته باشند .
در ثانویه بعضی از مدارات تغذ یه از رگولاتورهای Ic Lm317 استفاده می شود اینic ها پایه زمین ندارند وبوسیله یک مقاومت از خروجی به ورودی می توان آنها را فعال نمود روی این مقاومت معمولا25/1 افت ولتاژ داریم یعنی همواره خروجی 25/1 ولتاز ورودی بیشتر است .
در مدارات از این رگولاتورها بیشتر به منظور فرمان روشن ویا خاموش نمودن دستگاه ویا به عنوان یک رگولاتورهای قابل تنظیم ازآن ها استفاده می شود .
از عنصر دیگری بنام فتو کوپلر(اپتو کپلر) نیز به منظورکنترل جریان و یا فرمان استند بای ویا روشن نمودن دستگاه استفاده می -شود . که معمولاً ساختمان داخلی ساده ای مرکب از یک گیرنده وفرستنده نوری و عایق از هم دارند .
به مدار فرمان استند بای و یا فرمان روشن نیز توجه نموده نقشه را بررسی کنیم وتا معلوم شود که این فرامین از کدام پایه Ic میکرو صادر می شود . به خازنهای صافی توجه شود از نظر ظاهری باد کرده ویا نترکیده باشند و الزاماً گاهی مجبور به خارج نمودن خازن از مدار میشویم تا آنرا از نظر میزان ظرفیت کنترل نمائیم . می دانیم الکترولیت داخلی اینگونه خازنها به مرور زمان خشک شده و تغیر ظر فیت می دهند پس در تلویزیونهای قدیمی کنترل ظرفیت آنها لازم است ویا در مواقعی که ازاین خازنها به عنوان کوپلاژ استفاده می شود و داغ شده زوتر خراب می شوند در این گونه موارد بهتر است به درجه کار خازن نیز توجه شود و از خازنهای مناسب مدار استفاده شود .
نکته مهمتر در مورد خازن های الکترولیتی ( شیمیایی ) این است که گاهی می ترکند والکترولیت داخلشان که مایع و هادی می باشد روی شاسی را می پوشانند و بایستی شاسی را خوب با مواد پاک کننده وحلال ( مثلا ً تینر خشک ) شسته و پاک نمود در این موارد لازم به ذکر است تا کاملا ًشاسی را تمیز نکرده ایم تلویزیون را روشن نکنیم .
نکته بعدی این است که درتغذ یه های سوئیچ مد از دیودهای فرکانسی استفاده می شود که از نظر تست همانند دیودهای معمولی تست می شوند ولی برای یکسوسازی فرکانس بالا کاربرد دارند در صورتیکه از دیودهای معمولی استفاده شود بعلت ظرفیت خازنی زیاد مابین نیمه هادیها زود داغ می شوند و سریعاً می سوزند

روش باز کردن و تعویض کابل مانیتور

برای تعویض کابل RGB ابتدا باید درب قاب را باز کنیم. برای باز کردن درب هم پس از اینکه کامل همه ییچ ها رو باز کردید؛ با استفاده از یک پیچ گوشتی دو سو بزرگ و نوک پهن (نوکش تیز و برنده نباشه) بعد به بالای مانیتور دو طرف درزهاش رو نگاه کنید که دو تا شکاف وجود داره. حالا نوک پیچ گوشتی رو بزارید و چند ضربه دست محکم به ته پیچ گوشتی بزنید بعد خار با یک صدای تغ خودشو رها میکنه.این کارو واسه هر دو طرف که انجام دادید.درب به راحتی باز میشه. دقت کنید که از وارد نمودن ضربات متوالی پرهیز کنید تا خار نشکنه. آرام و سنگین ضربه وارد کنه که اگر قلقش و جهش گرفتن پیچ گوشتی دستتون بیاد خیلی راحت باز میشه. بعد از باز شدن مانیتور کابل به وسیله ی دو سوکت که یکی هفت عدد سیم و دیگری شش تا سیم بهش وصل بودبه مانیتور متصل بود.اون سوکت هفت سیمی (خاکستری-نارنجی-مشکی-زرد-سفید-مشکی-بنفش) که سیم هاش نسبت به سوکت دیگری نازک تر بود روی برد مانیتور و سوکت دیگر (مشکی - آبی - مشکی- قرمز- مشکی - سبز) به قسمت پشت مانیتور متصل می شود.

سه رنگ RGB (قرمز،آبی،سبز) به اضافه ی سه تا GND-R،GND-G،GND-B به پشت لامپ تصویر آیسی پروسسور متصل است. سوکت D-SUB دارای 15 پین هست که هر کدوم از پین ها در تمامی کابل ها یکی هست (به دلیل همخوانی با استاندارد پورت خروجی کارت گرافیک) ؛اما لزوما رنگ سیم ها یکی نیست.همچنین بسته به تولید کننده برد مانیتور ممکنه برخی پین ها غیر فعال باشد در هر صورت با علم به وظیفه هر پین تعویش کابل ساده میشود.

حال اگر که کابل مخصوص مانیتور را گیر نیاوردیم باید یک کابل معمولی تهیه و لاین های مربوطه رو جدا کنید و به جای استفاده از سوکت، مستقیم روی PCB لحیم کنید. برای تشخیص اینکه کدام سیم باید کجا لحیم شود باید با اهم متر تک تک پین ها رو از سر پورت کابل vga تا جایی که روی برد مانیتور قرار گرفته شناسایی و ثبت کنیم. سپس با کابل جدید هم باید همین کار را انجام دهیم ، بطور مثال باید ببینیم که پین شماره یک متصل به کدام کابل می باشد و تا آخر تک تک رشته سیم ها را منطبق و لحیم کنیم.

باز کردن قفل منو (OSD unlocked) در مانیتور AOC مدل های V22,V19

در حالت خاموش کلید چپ و پاور را نگه داشته و به محض روشن شدن کلیدها رها کنید .

منبع اصلی مطلب : روش های کاشت مو
برچسب ها : خروجی ,خازن ,استفاده ,ولتاژ ,توجه ,فیوز ,خازن صافی ,سوختن فیوز ,ولتاژ نامی ,خروجی رگولاتور ,توجه نموده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعمیر نمایشگرهای گوناگون برد